Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice

Sanja Knežević,  struč. spec. oec.

Administrativni tajnik

Mob: 091 242 4570

 

 

ZAHTJEVI:

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije Centar ZPUUZ GC

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija Centar ZPUUZ GC

Zahtjev za pristup informacijama Centar ZPUUZ GC

 

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE:

Odluka o određivanju službenika za informiranje

 

IZVJEŠĆA:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu