Dokumenti i objave

Statut Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice
2021-02-18 10:29 Statut Centra za pomoć u kući grada Crikvenice možete preuzeti sa sljedeće poveznice: gal...
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
2021-02-05 11:33 Ovim Zakonom uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, financiranje s...
Obavijest o postojanju sukoba interesa
2021-02-05 11:25 Obavijest o sukobu interesa u smislu odredbe zakona o javnoj nabavi. Obavijest o postojan...
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge
2021-02-05 10:29 Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika ...
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
2021-02-05 10:26 Na temelju članka 184. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13 i...
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
2021-02-05 09:40 Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga (u daljnjem t...
Zakon o socijalnoj skrbi
2021-02-05 08:20 Ovim Zakonom uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, financiranje s...
Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu
2021-01-29 09:00 Godišnje financijsko izvješće Centra za pomoć u kući Grada Crikvenice za 2020. godinu   ...