Dokumenti i objave

Rang lista kandidata/kinja nakon prethodne provjere znanja
2021-04-09 11:49 Rang listu kandidata/kinja nakon prethodne provjere znanja za radno mjesto administrativni...
Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidatkinja i intervjua. - Administrativni tajnik
2021-04-02 10:46 Sa sljedeće poveznice možete preuzeti obavijest o vremenu održavanja provjere znanja za ra...
Natječaj za radno mjesto - Administrativni tajnik
2021-03-19 09:44 ADMINISTRATIVNI TAJNIK – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme u mjestu sjediš...
II. izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra
2021-02-23 11:44 II. izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za pomoć u kući grada ...
I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra
2021-02-23 11:40 I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za pomoć u kuć...
Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Centra
2021-02-23 10:38 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za pomoć u kući grada Crikvenice mo...
Odluka o socijalnim uslugama i cijenama socijalnih usluga
2021-02-23 09:37 Odluku o socijalnim uslugama i cijenama socijalnih usluga možete preuzeti sa sljedeće pove...
Poslovnik o radu Upravnog vijeća
2021-02-19 11:36 Poslovnik o radu Upravnoga vijeća možete preuzeti sa sljedeće poveznice: gallery/Poslovni...