Dokumenti i objave

Odluku o socijalnim uslugama i cijenama socijalnih usluga možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

 

Odluka o socijalnim uslugama i cijenama socijalnih usluga.pdf