Dokumenti i objave

Odluka o prijemu u radni odnos - Ravnatelj Centra

 

 

Sa poveznice možete preuzeti odluku o prijemu u radni odnos ravnatelja Centra.

Odluka o prijemu u radni odnos.pdf