Dokumenti i objave

Odluka o prijemu u radni odnos jednog izvršitelja na radno mjesto gerontodomaćina/gerontodomaćice

I.

Sukladno prijavama na oglas objavljenog dana 07.10.2022. g. na mrežnim stranicama Centra i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Izvješća Natječajnog povjerenstva za provođenje natječaja za radno mjesto gerontodomaćice  na puno radno vrijeme, prima se kandidat/kinja pod rednim brojem 2.

II.

Radni odnos izabranog kandidata/kinje zasnovat će se 02. studenoga 2022.g., te će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Na mrežnim stranicama Centra objavit će se obavijest o ovoj Odluci.

Obrazloženje

Na natječaj za radno mjesto gerontodomaćina/gerontodomaćice u Centru, koji je objavljen na mrežnim stranicama Centra, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  dana 07. listopada 2022.g. pristigle su tri molbe. Nakon otvaranja molbi 19. listopada 2022.g. Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta natječaja, utvrdilo je da su 2 molbe potpune i da prijavitelji zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja, a jedna molba je nepotpuna i ne zadovoljava formalne uvjete iz natječaja.

Nakon intervjua održanog 25. listopada 2022.g. Natječajno povjerenstvo je ravnateljici Centra dostavilo Izvješće u kojem je utvrđeno da je kandidat/kinja pod rednim brojem 2 ostvario/la veći broj bodova na intervjuu pred Natječajnim povjerenstvom.

Na temelju gore opisanog, ravnateljica Centra odlučila je kako je to opisano u izreci ove Odluke.

 

Edita Kalanj, dipl.oec.

Ravnateljica Centra       

 

 

Link za preuzimanje službenog dokumenta:

Odluka o prijemu u radni odnos.pdf