Dokumenti i objave

Odluka o prijemu u radni odnos jednog izvršitelja na radno mjesto gerontodomaćina/gerontodomaćice na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja


I.
Sukladno prijavama na oglas objavljenog dana 01.12.2022. g. na mrežnim stranicama Centra i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Izvješća Natječajnog povjerenstva za provođenje natječaja za radno mjesto gerontodomaćice  na puno radno vrijeme, prima se kandidat/kinja pod rednim brojem 1.


II.
Radni odnos izabranog kandidata/kinje zasnovat će se 23. prosinca 2022.g., te će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja.


III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Na mrežnim stranicama Centra objavit će se obavijest o ovoj Odluci.


Obrazloženje
Na natječaj za radno mjesto gerontodomaćina/gerontodomaćice u Centru, koji je objavljen na mrežnim stranicama Centra, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  dana 01. prosinca 2022.g. pristigle su tri molbe. Nakon otvaranja molbi 14. prosinca 2022.g. Natječajno povjerenstvo za provođenje natječaja za radno mjesto gerontodomaćice, utvrdilo je da su 2 molbe nepotpune i da prijavitelji nezadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja, a jedna molba je potpuna i zadovoljava formalne uvjete iz natječaja. 


Nakon intervjua održanog 20. prosinca 2022.g. Natječajno povjerenstvo je ravnateljici Centra dostavilo Izvješće u kojem je utvrđeno da je kandidat/kinja pod rednim brojem 1 ostvario/la dovoljan broj bodova na intervjuu pred Natječajnim povjerenstvom. 
Na temelju gore opisanog, ravnateljica Centra odlučila je kako je to opisano u izreci ove Odluke.

                                 

                                                                                    
Edita Kalanj, dipl.oec.
Ravnateljica Centra        

 

Link za preuzimanje službenog dokumenta:

Odluka o prijemu u radni odnos.pdf