Dokumenti i objave

Odluka o prijemu u radni odnos jednog izvršitelja na radno mjesto gerontodomaćice.

 


Sukladno prijavama na oglas objavljenog dana 12.svibnja 2021. g. na mrežnim stranicama Centra i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Izvješća Natječajnog povjerenstva za provođenje natječaja za radno mjesto gerontodomaćice na puno radno vrijeme, prima se Vjekoslava Tomić, Židine 30a, Crikvenica.


Radni odnos izabrane kandidatkinje zasnovat će se 1. lipnja 2021. g., te će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Na mrežnim stranicama Centra objavit će se obavijest o ovoj Odluci.

 

 

Obrazloženje


Na natječaj za radno mjesto gerontodomaćice u Centru koji je objavljen na mrežnim stranicama Centra i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  dana 12.svibnja 2021.g. pristigle su dvije molbe . Nakon otvaranja molbi Natječajno povjerenstvo utvrdilo je da je 1 molba  potpuna i da prijavitelj zadovoljava formalne uvjete iz natječaja, a jedna molba je nepotpuna i ne zadovoljava formalne uvjete iz natječaja. 


Nakon intervjua Natječajno povjerenstvo je v.d. ravnatelja dostavilo Izvješće u kojem je utvrđeno da je kandidatkinja koja je pravodobno dostavila potpunu molbu i ostvarila dovoljno bodova na intervjuu Vjekoslava Tomić iz Crikvenice Židine 30a.
Na temelju gore opisanog v.d. ravnatelja Centra odlučila je kako je to opisano u izreci ove Odluke.
       

                                                                                                              
V.d. ravnatelja Centra

Edita Kalanj v.r.

 

 

Odluku o prijemu u radni odnos možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Odluka o prijemu u radni odnos.odt