Dokumenti i objave

OBAVIJEST o vremenu održavanja intervjua

 

 

Razgovor (Intervju) za obavljanje poslova gerontodomaćice (m/ž), 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme održat će se dana 25.10.2022. (utorak) s početkom u 10,00 sati u Gradskoj upravi Grada Crikvenice, sala za sastanke, Kralja Tomislava 85, Crikvenica.

 

Razgovor (Intervju) provodi se u cilju provjere znanja, radnih sposobnosti, interesa i motivacije kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete oglasa za radno mjesto gerontodomaćina/gerontodomaćice u Centru za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice, objavljenog dana 07.10.2022. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Centra za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice i koji je trajao do 15.10.2022.g.

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e su predali/e pravovremene i potpune prijave i koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni najkasnije 5 dana prije održavanja istog putem internet stranice Centra. Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu, smatrati će se da je povukao/la prijavu na predmetni oglas.

 

Ostalim podnositeljima prijava bit će upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se osoba ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Ova obavijest objavljuje se na web-stranici Centra za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice.

 

 

Predsjednica Natječajnog povjerenstva

Martina Tomašić Smoljan dipl.oec. v.r.

 

 

Link za preuzimanje službenog dokumenta:

Obavijest o vremenu održavanja intervjua .doc