Dokumenti i objave

II. izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za pomoć u kući grada Crikvenice možete preuzeti sa sljedeće poveznice: 

 

II. izmjene Pravilnika.pdf