Dokumenti i objave

Poslovnik o radu Upravnog vijeća
2021-02-19 11:36 Poslovnik o radu Upravnoga vijeća možete preuzeti sa sljedeće poveznice: gallery/Poslovni...
Statut Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice
2021-02-18 10:29 Statut Centra za pomoć u kući grada Crikvenice možete preuzeti sa sljedeće poveznice: gal...
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
2021-02-05 11:33 Ovim Zakonom uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, financiranje s...
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
2021-02-05 11:25 Obavijest o sukobu interesa u smislu odredbe zakona o javnoj nabavi   Klikom na poveznic...
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge
2021-02-05 10:29 Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika ...
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
2021-02-05 10:26 Na temelju članka 184. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13 i...
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
2021-02-05 09:40 Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga (u daljnjem t...
Zakon o socijalnoj skrbi
2021-02-05 08:20 Ovim Zakonom uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, financiranje s...